Simone Engelmann met haar zoon Tobias. © Boas Photo

Grasboom helpt bij zoektocht naar initiatiefnemers voor nieuw wooninitiatief in Zeist

De Grasboom ondersteunt ouderinitiatieven met begeleiding op maat voor (jong) volwassenen met ASS. Vanuit die visie ondersteunen zij ook ouders die een nieuw wooninitiatief willen opzetten.

Initiatiefnemers gezocht voor nieuw wooninitiatief in Zeist

Simone Engelmann, moeder van Tobias, wil in Zeist een wooninitiatief starten voor jonge mensen met autisme en heeft daarvoor hulp gezocht bij De Grasboom.

Het idee voor een wooninitiatief kwam toen zij actief werd binnen een Harmelense stichting, die inmiddels groen licht heeft gekregen van de gemeente.

‘Als het in Harmelen lukt dan moet het in Zeist ook lukken’ was haar gedachte. Via Café Autentiek, wat ook door Simone is opgezet en waar elke maand een aantal jongeren met ASS en hun begeleiders samenkomen, bouwt ze aan haar netwerk. Een volgende stap is het samenstellen van een kerngroep die binnen de op te richten stichting de kar wil gaan trekken. Bij haar zoektocht naar initiatiefnemers heeft ze de hulp ingeroepen van de Grasboom.

Locatie in Zeist

Bij bestaande locaties in de regio Zeist,  kunnen jongeren met autisme alleen wonen in de periode dat ze naar zelfstandigheid toe worden geleid. Niet elke autist is daar volgens Simone geschikt voor. Zoals haar 19-jarige zoon Tobias.

Het liefst ziet ze die woonvorm onder dak van de locatie Eikenstein aan de Utrechtseweg. De gemeente Zeist denkt bij de invulling deze locatie aan een zeer gevarieerd gebruik: wonen, werken, woongroepen en beschermd wonen. Een wooninitiatief naar Grasboom-model zou daar prima passen en deze mogelijkheid wordt onderzocht.

Oprichting van een stichting

Een eerste stap richting de oprichting van een stichting wordt op 23 mei gezet. Dan houdt Simone een informatieavond waar ze het wooninitiatief uiteenzet. Ze hoopt dat ze daar voldoende steun krijgt voor haar stichting en enthousiaste initiatiefnemers die hun schouders onder het project wil zetten. De nieuwe stichting kan als rechtspersoon op zoek gaan naar een passende locatie en financiën.

Initiatiefnemers attenderen via Grasboom wachtlijst

Voor ondersteuning bij haar zoektocht naar enthousiaste initiatiefnemers heeft Simone aangeklopt bij de Grasboom met het verzoek deelnemers van de wachtlijst te attenderen op dit nieuwe project. Het is een kans voor ouders om mee te helpen bij het ontwikkelen van dit Zeister wooninitiatief en op die wijze een passende woonplek voor hun zoon of dochter te realiseren.

De Grasboom werkt hier graag aan mee. Alle deelnemers die op de Grasboom wachtlijst staan ontvangen binnenkort een direct-mail, waarin dit initiatief wordt aangekondigd.

Rol van de Grasboom

De Grasboom helpt dit nieuwe initiatief in de startfase. De kans dat dit ouderinitiatief ook een Grasboom-locatie wordt is afhankelijk, hoe in de toekomst, de visie van de initiatiefnemers gaat aansluiten bij de visie van de Grasboom.

Heb je belangstelling of wil je aanmelden voor de informatie avond?

Stuur voor 23 mei a.s. een bericht naar s.engelmann@ziggo.nl

Informatie-avond
Datum:             23 mei 2019
Tijd:                  19.30 u
Locatie:            Jongerencentrum van de Koppeling
De Clomp 1904 –  3704 KS Zeist