Wonen

Grasboom MeerBalans ligt op een steenworp afstand van het centrum van Hoofddorp en je loopt in 10 minuten naar het centraal station. De stichting die verantwoordelijk is voor de exploitatie en de zorg heet Stichting MeerBalans en is opgericht door ouders. In het voorjaar van 2013 opende de stichting het 5 appartementen tellende wooninitiatief aan de Burgemeester Jansoniushof.

De huurovereenkomsten sluit je af met Stichting MeerBalans. Voor de zorg die je wilt inkopen heb je een beschikking Beschermd Wonen (pakket 3 – 4) met Pgb (wmo) van de centrumgemeente Haarlemmermeer nodig. De zorgovereenkomst wordt contractueel vastgelegd met de stichting MeerBalans die als formeel zorgaanbieder de begeleiding collectief inkoopt bij een geselecteerde zorgleverancier.

Het wooninitiatief beschikt over een gemeenschappelijke ruimte, een aparte was/droog ruimte en bescheiden administratieve ruimte voor het begeleidingsteam. Voor al deze voorzieningen geldt, dat in de context van beperkt beschikbare budgetten, af te nemen zorg en instandhouding van de woonvorm, bewoners gemotiveerd open moeten staan voor de geboden begeleiding.

Wonen & zorg

Het huren van een appartement is gebonden aan een individuele zorgovereenkomst die met stichting MeerBalans wordt gesloten. In de huurovereenkomst en de zorgovereenkomst is nadrukkelijk vastgelegd dat wonen in dit Grasboomproject alleen mogelijk is gedurende de looptijd van de zorgovereenkomst.

Wanneer de zorgovereenkomst wordt beëindigd, bijvoorbeeld door uitstroming of onttrekking aan de professionele begeleiding, komt de huurovereenkomst te vervallen. Het gewenste niveau van begeleiding kan alleen worden gehandhaafd bij een voldoende aantal deelnemers en afname van zorg vanuit begeleidings budgetten. Het belang dat alle bewoners van de woonvoorziening zich daaraan binden is evident.

Ouderparticipatie

Een andere belangrijke voorwaarde voor het wonen aan de Vondellaan is dat je ouders en/of naastbetrokkenen meehelpen in het ouderinitiatief, om de continuïteit te waarborgen.

De woningen aan Burgemeester Jansoniushof

De bewoners hebben geen partner waarmee zij een huishouden vormen en is er in die zin sprake van een ‘eenpersoonshuishouden’. De woningen variëren in oppervlakte tussen 40 m² – 51 m² en hebben een woonkamer, keuken, doucheruimte met toilet, slaapkamer, inpandige bergkast en een eigen fietsenberging naast het gebouw. Enkele woningen hebben een balkon of terras.

De Huur

De meeste bewoners zijn voor hun inkomen aangewezen op een uitkering. Dat betekent, dat zij geen hoge huur kunnen betalen en uitsluitend kunnen huren in de sociale huursector. De huurprijzen liggen onder de huur-toeslaggrens van maximaal € 710,68 per maand in 2018. Hoeveel huurtoeslag iemand krijgt, is afhankelijk van de persoonlijke leefsituatie en hoogte van het inkomen in relatie met de huurprijs.

Mensen met een zware zorgindicatie hebben en houden toegang tot de sociale huursector ongeacht de hoogte van het inkomen. Dit geldt ook voor 18 jarigen.

De wooncorporatie doet een inkomenstoets.