Organisatie

Stichting MeerBalans
Ouderinitiatief sinds 2018 aangesloten bij Stichting De Grasboom

Projectnaam van stichting MeerBalans

Grasboom Hoofddorp MeerBalans

Rechtsvorm

Stichting (rechtspersoon)
RSIN / fiscaal nr: 8150.67.410
KvK nr: 34236339

ANBI status stichting De Grasboom

RSIN / fiscaal nr: 8168.88.115
ANBI status: Ja
KvK nr: 30216235

Kenmerken

  • Non-profitorganisatie (geen winstoogmerk)
  • Ouderinitiatief
  • Participatiegerichte ondersteuning in beschermde woonvorm (GGZ – C)
  • Kleinschalig wooninitiatief met scheiding van Wonen en Zorg
  • Pgb-aanbieder (geen ZIN)
  • Zelfstandige appartementen met 1 centrale gemeenschappelijke ruimte
  • Specifieke doelgroep: jongvolwassenen met autisme en normale tot hoge intelligentie

Woonvorm

Beschermd Wonen Wmo (zonder wooncomponent)
Geen wooncomponent (bewoner draagt zelfstandig woonlasten)
Zorgappartementen in appartementencomplex.

Zorgvorm

Individuele begeleiding en begeleiding groep
Zorg op afspraak
24-uurs bereikbaarheid en nabijheid van begeleiding

Organisatie Grasboom Hoofddorp MeerBalans

Bestuur met vertegenwoordiging commissies
Algemene oudervergaderingen

Ontwikkeling wooninitiatief

Aangesloten bij De Grasboom voor aandachtsgebieden Wonen, Zorg, Welzijn, Financiën, PR & communicatie, Wmo / Beschermd Wonen, Werving en Activiteiten

Woningstichting

Stichting Ymere (KvK 41212857)

Formeel zorgaanbieder

Stichting Meerbalans

Geselecteerd Zorgleverancier

WoonDroomZorg

Financiering van de Zorg

Wmo: beschikking Beschermd Wonen met Pgb (geen ZIN)
Wlz: (zorgkantoor) CIZ indicatiebesluit met Pgb (geen ZIN)