Publicatie rapport over ouderinitiatieven ‘Net als thuis’

Ouderinitiatieven erg gewaardeerd, maar staan onder druk. Het Socaal Cultureel Planburo (werkend onder VWS) publiceerde 17-april jl. haar rapport ‘Net als thuis’; het resultaat van een kleinschalig kwalitatief onderzoek naar ouderinitiatieven.

Patrick Lauwers nieuwe voorzitter van De Grasboom

Geheel in lijn en conform de afspraken die het bestuur in 2016 heeft gemaakt over het roulerend voorzitterschap zal Cees Boutens de voorzittershamer van de Grasboom, per 1 mei 2018, voor de komende 2 jaar overdragen aan Patrick Lauwers.